Areál dopravní výchovy na archiwebu

Článek o Areálu dopravní výchovy Riviera na webu www.archiweb.cz

Areál původních říčních lázní Riviera byl rekonstruován na výukové centrum se zaměřením na dopravní výchovu. Přírodní ráz říční nivy zůstal zachován a doplněn o prvky pro volnočasové využití a odpočinek. Propojení s cyklostezkou na protějším břehu řeky obstarává původní lávka s obnoveným povrchem.

Klasicistní budova bývalých lázní "Zámeček" byla očištěna od pozdějších nevhodných úprav a slouží pro teoretickou část dopravní výuky a administrativní zázemí.

Částečně zastřešené dopravní hřiště slouží pro praktickou část výuky. Subtilní dřevěná konstrukce zastřešení ze sbíjených vazníků je nesena betonovými sloupy v modulu 6 x 12 metrů.  Prostor je prosvětlen šedovými pásovými světlíky v rovině střechy i stěny směrem k řece. Tím je docíleno optického rozčlenění jinak rozměrné stavby o půdorysných rozměrech 60 x 38 metrů. Směrem od řeky jsou plné díly stěn obloženy peřením z modřínových fošen, směrem k náhonu cementovláknitými deskami. Sezónu venkovní dopravní výuky je možné prodloužit uzavřením vnitřního prostor zatahovacími stěnami z průsvitné plachtoviny. Zázemí hřiště je umístěno do rekonstruovaného objektu bývalé servisní budovy.  Na objekt navazuje venkovní dopravní hřiště a revitalizace sadových úprav nábřeží řeky a celého okolí areálu.

zdroj: http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=29&action=show&id=4720


Fotogalerie
Dopravní hřiště Riviera_07
Dopravní hřiště Riviera_08
Dopravní hřiště Riviera_04
Dopravní hřiště Riviera_03
Dopravní hřiště Riviera_01
Zámeček Riviera_02
Zámeček Riviera_04
Zámeček Riviera_01